Ta roverekspert!

Tekst: Deborah Ognøy, Foto Håkon Johannes Slettevold

Ta roverekspert!

Tekst: Deborah Ognøy, Foto Håkon Johannes Slettevold

Et stort prosjekt
Bakgrunnen for prosjektoppgaven til Asle, er at han har vært kretsleder for Østfold krets i en del år og så at de har noen hvilende grupper. Som en siste push før han går av som kretsleder, ønsket han å være med som pådriver og initiativtaker for gjenoppliving av Halden speidergruppe.


Det har vært et mål for meg, at jeg har hatt lyst til å ta litt ansvar der og se hvordan jeg vil opptre som en gruppeleder i en innledningsfase av speiderarbeidet.


Det kjekkeste med prosjektet
Det gøyeste har vært å se helt ferske barn som aldri har vært med før, oppleve speideren for første gang.


Når vi hadde speideropptak nå, så kom en av speiderne og tok meg i hånda og sa “Ja, det har vært morro å bli med i speideren.” Det var veldig gøy.


Utfordring å rekruttere ledere

Den største utfordringen var å rekruttere ledere, spesielt til en gruppe som har en usikker fremtid. Lederrekruttering er vanskelig i utgangspunktet, men det er en annen ting å rekruttere folk til et prosjekt der vi ikke kan garantere at det bli vellykket.


Jeg kan ikke være med for alltid, og det skaper problemer med langtidsplanlegging og rekruttering av ferske ledere.


Asle var heldig som fikk inn et par gamle rovere og ledere som har vært med i speideren i Halden før. Han synes det er veldig kult av de har blitt med igjen på speidermøter, i ledergruppa, vært med på planlegging, fått ansvar og er gira.

Hva er roverekspert?

Roverekspert er ment som en ekstra utfordring for de rovere som ønsker det. Det er en todelt oppgave bestående av en liste med krav som tar for seg de ulike verdiene til forbundet, og en selvstendig prosjektoppgave som fokuserer på eget initiativ og frivillig arbeid.


Når du velger prosjekt kan det være lurt å tenke på noe som kan være nyttig, og som også kan være en utfordring til deg selv, slik at du får noe ut av det selv også. Det er forskjellig fra person til person, men tenk litt utenfor boksen, det er mye som kan være et roverekspertprosjekt. Som regel er Rovernemnda ganske velvillige til å godkjenne eller eventuelt komme med pekepinn på hva man kan endre eller legge til for å et godt prosjekt.


Gjør det moro, ikke tenk på det som arbeid. Vær en aktiv del i gruppa, kretsen og roverlaget. Veldig mange av kravene er ting en kan gjøre sammen med roverlaget, og dette er mye morsommere.


Intensjonen bak prosjektet er nok å ha det gøy. Det er jo speiding, det er gøy med merker og kult at det er en utmerkelse.

Asle har jobbet med prosjektet over flere år, men det er også mulighet til å gjennomføre det over kortere tid. Det er opp til hva man selv vil.


Ta roverekspert! Det er dessverre ikke så mange som gjør det. Du er innom mye nyttig og relevant i løpet av den perioden du jobber med prosjektet, og du lærer ekstremt mye viktig med tanke på personlig utvikling.

Foto: Håkon Johannes Slettevold