For presse

For presse

Ta kontakt med gnist.kommunikasjon@kmspeider.no for å snakke med presseansvarlige for leiren.

Kontakt med pressen

Personer som ikke er en del av leirorganisasjonen, det vil si de som ikke er med på å planlegge leiren, skal ta kontakt med etatsleder for kommunikasjon Astrid-Amalie Heldal, for å avklare om det er i orden at de holder en presentasjon eller er i kontakt med presse.

Astrid-Amalie Heldal
Etatsleder kommunikasjon
E-post
Tlf: 959 49 588

Maria Gran
Nestleder kommunikasjon
E-post
Tlf: 957 26 518

Johan Andreas Håland Thorkaas
Leirsjef
E-post
Tlf: 412 99 128

Anita Yvonne Rønning Bach
Viseleirsjef
E-post
Tlf: 400 21 420