Ting å huske på

På denne siden finner du frister som du som leder trenger å huske på. Selv om leiren i hovedsak lages for speidere i vandreralder, skal det også være gøy å være leder på leir.

Hva skal lederne gjøre?

I forkant av leir er det noen ting du som leder må ordne. Du må blant annet finne utstyret gruppa trenger under leiren. Alt du må ordne innen ulike frister vil komme inn på denne siden etter hvert som de frivillige som planlegger leiren får det praktiske på plass. All annen gruppeinformasjon kan du se under gruppeinformasjon.

Pakkeliste for haik

Pakkeliste for speidere

Pakkeliste for maur

Pakkelister og informasjon blir sendt ut til påmeldte maur innen kort tid.

Foto: Lars Røraas

Pakkeliste for grupper

Sende utstyr til leirområdet

Frist: 1. juni

Dersom gruppa/kretsen skal sende utstyr til leirområdet må det pakkes for å tåle lagring utendørs.

Containerne må plomberes og sendes på eiers/senders regning. Utstyret vil ha periodisk tilsyn.

Sendingene må forhåndinnmeldes på e-post til teknisk etat innen 1. juni.

Vi kan ta imot containere på gruppeområdet fra 28. juni. Utstyret må hentes innen 14. juli.

Foto: Lars Røraas

Tilrettelegging

Frist: 1. mai

Tilretteleggingskomiteen er der for å gjøre det mulig for alle å delta på leir. Dette gjelder alt fra fremkommelighet med rullestol til andre individuelle behov hos speidere og ledere.

Kontakt tilretteleggingskomiteen for å finne gode løsninger på deres behov så alle kan reise på leir.

Komiteen jobber allerede med HC-toalett og dusj, veier i leiren som gjør det mulig å komme seg rundt og tilpassede haikeruter.

Foto: Audun Berdal

Gruppeområde

Frist: 1. mai

Størrelsen på gruppeområdet blir beregnet ut fra forbundet sin standard.

Har gruppa deres ekstra store telt, telt formet som sirkustelt eller lignende som gjør at dere kan trenge tilpasninger på området, må det meldes inn på forhånd innen 1. mai.

Send e-post til teknisk etat for å melde inn tilpasningsbehov på gruppas leirområde.


Foto: Lars Røraas

Husk å endre delegasjonsleder

Frist 1. april

Etter påmeldingsfristen 1. april, kommer vi til å sende informasjon om leiren til den som står oppført som delegasjonsleder i HyperSys.

Dere kan endre hvem som står oppført som delegasjonsleder i HyperSys.

Det er viktig at denne personen er riktig så fort som mulig, og senest 1. april, så riktig person får informasjonen fremover!

Foto: Lars Røraas