Pris og påmelding

Les mer om pris og påmelding på denne siden.

Punktene nedenfor kan åpnes og lukkes. Trykk på pilen eller overskriften for å lese mer.

For deg som er delegasjonsleder

Delegasjonsleder

Den første personen som melder seg på fra en gruppe blir automatisk delegasjonsleder for sin gruppe. Denne personen vil stå som kontaktperson for gruppen. Det er kun registrert delegasjonsleder som kan bytte hvem som er delegasjonsleder, legge inn påmeldingsvalg og raiebestilling.


Sånn legger du inn påmeldingsvalg for delegasjonen (gruppa):

 1. Fra din profilside i HyperSys, klikk på det kommende arrangementet Gnist Forsand 2022.

 2. I menyen som ligger øverst, velg "Våre deltakere".

 3. I det øverste feltet må du legge inn raiebestilling under "Produkter bestilt" og informasjon om gruppa under "Påmeldingsvalg". Dersom det er et rødt varseltegn, har du ikke fylt inn dette.

 4. Husk å lagre valgene deres.


Informasjon om påmelding

Som leder kan du melde på din gruppen på Gnist Forsand 2022 gjennom medlemssystemet vårt, Hypersys. Der kan dere registrere deltakere og ledere som skal være med på landsleiren.

Kjekt å vite

 • Den første personen som melder seg på fra en gruppe blir "delegasjonsleder" for sin gruppe. Denne personen vil stå som kontaktperson for gruppen. Det er bare delegasjonslederen som kan bytte hvem som skal stå som delegasjonsleder, legge inn påmeldingsvalg og raiebestilling.

 • Dere får tilsendt faktura først etter at påmeldingsfristen har gått ut.

 • Hvis dere ikke fyller ut påmeldingsvalgene vil det komme et varsel på gruppeoversikten om at noen spørsmål mangler svar. Merk at bildetillatelse er et påkrevd felt som må fylles ut ved påmelding.

 • Stab får tilsendt invitasjon for å melde seg på.

Kontakt Jon Olav Schiager Skinnarland eller Elise Vik Nordbrønd dersom du har spørsmål om påmelding.

Påmelding for maur

Skal du være maur kan du melde deg via gruppa. Du kan lese mer om maurpåmelding og maurleir her.

Påmelding for rovere

Rovere meldes på via gruppa, ved å velge "Leder til deltakerpris".

Påmelding for medlemmer i et annet forbund


Er du med i en gruppe som vil delta på landsleir Gnist 2022 og ikke er medlem av KFUK-KFUM-speiderne, send e-post til post@kmspeider.no med følgende informasjon:

 • Navn på gruppa

 • Navn, fødselsdato og e-post til kontaktperson

 • Postadresse

Merk e-posten med "Påmelding Gnist 2022". Når du har sendt e-posten, vil det opprettes en bruker til deg i medlemssystemet vårt Hypersys. Du vil få tilsendt informasjon om innlogging slik at du kan melde på din gruppe og legge inn deltakere.

Alder

Speidere som er ferdig med 5.-klasse sommeren 2022, altså de som er født i 2011 eller før, kan være deltakere på Gnist. Det er denne aldersgruppen vi har legger opp og tilpasser program og aktivitetsnivå til.

Noen grupper ønsker likevel å ha med seg speidere som skal begynne i 5. klasse høsten 2022, det vil si de som er født i 2012. Det er mulig, men gruppa må da sende med en leder som følger speiderne på aktivitetene.

Jeg har registrert feil delegasjonsleder. Hva gjør jeg?

Delegasjonsleder

Den første personen som melder seg på fra en gruppe blir automatisk delegasjonsleder for sin gruppe. Denne personen vil stå som kontaktperson for gruppen. Det er kun registrert delegasjonsleder som kan bytte hvem som er delegasjonsleder, legge inn påmeldingsvalg og raiebestilling.


Se hvem som er delegasjonsleder

 1. Fra din profilside i HyperSys, klikk på det kommende arrangementet Gnist Forsand 2022.

 2. I menyen som ligger øverst, velg "Våre deltakere".

 3. Ved siden av "Delegasjonsleder" står det et navn. Det er delegasjonslederen.


Slik bytter du delegasjonsleder

 1. Hen som er delegasjonleder må logge inn på Hypersys og gå inn på arrangementet Gnist Forsand 2022.

 2. I menyen som ligger øverst, velg "Våre deltakere".

 3. Den nye som skal være delegasjonsleder må være påmeldt arrangementet. Er hen ikke påmeldt, trykk på "Meld på deltakere" og følg instruksene. Gå tilbake til "Våre deltakere".

 4. Ved siden av "Delegasjonsleder" og navnet er det en blyant (se bilde nedenfor). Trykk på blyanten.

 5. Velg ny delegasjonsleder.


Fungerer det likevel ikke? Ta kontakt med vekst- og organisasjonskonsulent Eirik Eng Hauge på eirik@kmspeider.no.

Jeg er meldt på feil delegasjon (gruppe). Hva gjør jeg?

Dersom du har meldt deg på feil delegasjon, må du melde deg av og deretter meldes på igjen i riktig delegasjon.

Jeg vil melde på deltakere som ikke er medlemmer av gruppa. Hva gjør jeg?

Personer som er medlem i en annen gruppe i KFUK-KFUM-speiderne

 1. Velg "Vår organisasjon" og deretter "Aktører".

 2. Klikk på "Legg til ny person" til høyre. Du må nå skrive inn både e-post og mobilnummer til personen du ønsker å legge til som aktør. Hvis systemet finner e-postadresse eller mobilnummer kan du velge personen.

 3. Om systemet ikke finner noen personer, får du muligheten til å registrere personen. Dette er kun aktuelt for registrering av ikke-medlemmer. Se punktet "Personer som ikke er medlemmer" nedenfor.

 4. Nå kan du melde på personen i din delegasjon til leiren. Din gruppe blir kun belastet for hens deltakelse.

Personer som ikke er medlemmer

Personer som ikke er medlemmer må også inn i medlemssystemet. Dette gjelder for eksempel lederbarn og foreldre som skal være med på leir. Husk at alle som er over 15 år skal ha poltiattest. Les mer om politiattest og hvordan du søker på kmspeider.no.

 1. Velg "Vår organisasjon" og deretter "Aktører".

 2. Klikk på "Legg til ny person" til høyre. Du må nå skrive inn både e-post og mobilnummer til personen du ønsker å legge til som aktør.

 3. Trykk på "Legg til bruker" og fyll inn feltene som kommer opp.

 4. Nå kan du melde på personen i din delegasjon til leiren. Din gruppe blir belastet for hens deltakelse.

Pris

Deltakerpris

Deltakerprisen er:

 • 2 700 kr for ordinær deltaker

 • 1 900 kr for ordinær deltaker, fra og med andre familiemedlem*

 • 1 300 kr er lederpris**

 • 0 kr for lederbarn som er 0 - 4 år

 • 550 kr for lederbarn som er 5 - 10 år

 • 800 kr for stab

*For familierabatt, må minst en person i familien betale fullpris.

**Lederprisen gjelder for 1 leder per gruppe, og videre 1 leder per 10. ordinære deltaker. Ledere som skal være med utover dette betaler ordinær pris.

Døgnpris

Døgnpris er for speider eller leder i en gruppe som ikke har mulighet til å være på hele leiren.

Prisen per døgn er 550 kr. I påmeldingen velger du døgnpris, og registrerer hvilke dager du skal være på leiren. Merk at hvis du skal delta på fem dager eller flere, vil det lønne seg å betale for hele leiruken.

Deltakere med døgnpris faktureres separat.

Redusert deltakerpris for maur

Dersom du skal være maur på leiren vil du få en redusert deltakerpris. Hvor stor reduksjon du får er avhengig av hvilke(n) uke(r) og hvor mange uker du er maur. Deltakerprisen tar utgangspunkt i den ordinære deltakerprisen på 2 700 kr. Hvis du er maur før leiren, kan du trekke 540 kr fra prisen, er du maur under leir, kan du trekke 405 kr fra prisen, og hvis du er maur etter leir, kan du trekke 945 kr fra prisen. Hvis du er maur flere uker, legger du sammen prisreduksjonen og trekker dette fra deltakerprisen.

Prisreduksjon

 • Før leir: 540 kr

 • Under leir: 405 kr

 • Etter leir: 945 kr

Forsikring

KFUK-KFUM-speiderne har ansvarsforsikring og kollektiv ulykkesforsikring som gjelder for alle betalende medlemmer som deltar på leiren. I tillegg oppfordrer vi til å ha egen reiseforsikring for å ha best mulig forsikringsdekning.

Informasjon om KFUK-KFUM-speidernes medlemsforsikringer finner du her.

Avmelding

Dersom en deltaker må melde seg av leiren gjelder følgende:

 • Avmelding før påmeldingsfristen 1. april medfører ingen kostnad. Kontakt gruppeleder som enkelt melder deltakeren av i medlemssystemet Hypersys.

 • Avmelding etter påmeldingsfristen 1. april må gjøres til forbundskontoret på post@kmspeider.no.

 • Ved avmelding etter påmeldingsfristen 1. april og frem til 15. mai vil halve deltakerprisen tilbakebetales, med unntak for særtilfeller*.

 • Ved avmelding etter 15. mai blir ikke deltakerprisen tilbakebetalt med unntak for særtilfeller*.

*Sykdom og dødsfall i nær familie, dokumentert sykdom med legeattest og lignende. Merk at i slike tilfeller vil ofte den enkelte deltakers reiseforsikring gjelde.

Dersom leiren blir avlyst

Dersom leiren skulle bli avlyst på grunn av pandemisituasjonen eller andre årsaker utenfor organisasjonens kontroll, vil det faktureres en administrasjonsavgift på 300 kr per deltaker. Dette vil bidra til å dekke noe av utgiftene som har løpt underveis i planleggingen fram mot landsleiren (stabssamlinger, møtekostnader, personalkostnader og lignende).

Påmelding og korona

Oppdatert 30.01.2022
 • Vi oppfordrer dere til å melde på deltakere så tidlig som mulig. Nye påmeldinger kan legges inn fortløpende helt fram til påmeldingsfristen 1. april.

 • Gruppene vil ikke bli fakturert deltakeravgiften før påmeldingsfristen for leiren. Dere kan gjøre justeringer i deltakerlisten helt fram til påmeldingsfristen.

 • Dersom landsleiren skulle bli avlyst etter innbetalingen vil gruppene få refundert deltakeravgiften minus en mindre adminstrasjonsavgift på 300 kr per deltaker.

 • Landsstyret og landsleirledelsen vil gjøre en ny vurdering av situasjonen 30. mars, og orientere kretser, grupper og ledere om påmelding og vurderingene som blir gjort.

Foto: Lars Røraas