Pris og påmelding

Påmelding

Påmeldingen åpner 1. februar og vil være åpen til 1. april. Påmelding skjer gruppevis. Vi kommer til å arrangere webinar om påmelding. Mer informasjon om dette kommer i Informasjonsbrev 2.

Alder

Speidere som er ferdig med 5.-klasse sommeren 2022, altså de som er født i 2011 eller før, kan være deltakere på Gnist. Det er denne aldersgruppen vi har legger opp og tilpasser program og aktivitetsnivå til.

Noen grupper har likevel lyst til å ha med seg speidere som skal begynne i 5.klasse høsten 2022, altså de som er født i 2012. Det er mulig å ha med disse speiderne, men da må de ha følge av en leder på aktivitetene. Det er opp til hver enkelt gruppe å gjøre en vurdering på om dette er noe de ønsker å gjøre på Gnist Forsand 2022.


Deltakerpris

Her er en oversikt over hvilke priser som gjelder for deltakelse på leiren.

Redusert pris for maur

Dersom du skal være maur på leiren vil du få en redusert deltakeravgift. Hvor stor reduksjon du får er avhengig av hvilken eller hvilke og hvor mange uker du er maur. Deltakerprisen tar utgangspunkt i den ordinære deltakerprisen på 2 700 kr. Hvis du er maur før leiren, kan du trekke 540 kr fra prisen, er du maur under leir, kan du trekke 405 kr fra prisen, og hvis du er maur etter leir, kan du trekke 945 kr fra prisen. Hvis du er maur flere uker, legger du sammen prisreduksjonen og trekker dette fra deltakerprisen.