Deltakerhefte

Deltakerhefte ble trykket noen uker før landsleiren startet og det kan skje endringer i løpet av leiren. Se de nyeste oppdateringene på program.kmspeider.no.