Avreise fra leir

Leiren nærmer seg slutten, og det er mange speidere og mye utstyr som skal fraktes ut av leirområdet. På denne siden finner dere nødvendig informasjon om avreise, henting av utstyr og rydding av leirområdet.

Henting av utstyr langs Haukalivegen

Gruppene kan stå langs Haukalivegen for å hente og lesse utstyr til følgende tidspunkt lørdag 9. juli:

0
9.00-10.00: Trøndelag, Sogn og Fjordane

10.00-11.00: Oslo, Sunnmøre

11.00-12.00: Romerike, Buskerud

12.00-13.00: Asker og Bærum, Grenland og Telemark

13.00-14.00: Bjørgvin, Vestfold

14.00-15.00: Haugaland, Agder

15.00-16.00: Rogaland

Hvis din gruppe skal reise etter 16.00 kan dere lesse utstyr fra 16.00 og utover. Hvis din gruppe skal reise før klokka 9.00 på lørdag, får dere mulighet til å trille inn henger på grusveien fra hovedportalen etter leirbålet på fredag. Trenger dere overnattingsplass kan dere ta kontakt med servicetorget.

Det er kun personbiler med henger og mindre varebiler som kan kjøre opp til leirområdet for lossing og lasting. Utstyret skal fraktes til grusveien i utdelt tidsrom. Ferdig lastet bil eller henger kan parkeres ved Norsk Spennbetong som har innkjøring øverst i Myrbakken

Grupper som frakter utstyr i varebiler, må bære alt utstyret sitt til grusveien før dere får tillatelse til å kjøre inn på veien og laste inn utstyret. Skal dere frakte utstyret med henger, skal hengeren kobles av bilen. Dere kan hente hengeren når den er ferdig lastet. Parker hengeren på skrått ved siden av veien med draget på hengeren vendt mot hovedportalen. Det er viktig at hengeren står så langt ut til siden at det er plass til at biler kan kjøre forbi. Området ved leiren er smalt og med få muligheter for å snu, følg anvisningene og kjørerutene.

Henting av speidere i privatbil

Tidspunkt for henting av speidere

Klokkeslett: Krets:

09:00-10:00 Trøndelag, Sogn og fjordane

10:00-11:00 Oslo, Sunnmøre

11:00-12:00 Romerike, Buskerud

12:00-13:00 Asker og Bærum, Grenland, Telemark

13:00-14:00 Bjørgvin, Vestfold

14:00-15:00 Haugaland, Agder

15:00-16:00 Rogaland

16:00-utover resterende grupper som ikke har blidt hentet enda.


Henting av speidere skjer på parkeringsplassen til venstre for rundkjøringen foran skolen.

Speiderne må stå klare ved parkeringen før foreldrene kommer å henter de.

Oppfordrer alle til å samkjøre for å slippe mest mulig bil, da vi har svært begrenset med plass.

Fellestransport fra leirområdet

Møt foran kulturhuset minimum 20 minutter før deres tildelte avgangstid foran kulturhuset.

Bussene går fra rundkjøringen utenfor kulturhuset og skolen.
Reisetid Forsand - Stavanger togstasjon/bussterminal: 60 minutter
Reisetid Forsand - Stavanger lufthavn: 90 minutter

Lørdag 9.juli
Kl. 04.00: Stavanger lufthavn
Kl. 07.00: Stavanger togstasjon/bussterminal og Stavanger lufthavn
Kl. 09.00: Stavanger togstasjon/bussterminal og Stavanger lufthavn
Kl. 11.00: Stavanger togstasjon/bussterminal og Stavanger lufthavn
Kl. 12.45: Stavanger togstasjon/bussterminal og Stavanger lufthavn

Egen busstransport

Grupper som kjører med egen buss fra leirområdet melder inn ønsket avreisetidspunkt i dette skjemaet. Skjemaet er også sendt til delegasjonsleder på epost eller SMS. Vi prøver så langt det er mulig å sette dere opp på ønsket avreisetidspunkt, men om det er stor pågang på enkelte avreisetidspunkt, kan dere måtte reise tidligere.

Møt på basketballbanen minimum 20 minutter før deres tildelte avgangstid.

Foreldre som henter enkeltspeidere

Gruppene får tildelt hentetid. Delegasjonsleder må informere foreldre om at speiderne deres primært skal bli hentet i dette tidsrommet. Hentesone er ved gangstien ved vestre parkering foran skolen.

Når speiderne står klar kan foreldre kjøre inn på parkeringsplassen og hente speiderne. Makstid på parkeringsplassen er 10 min og bilen skal ikke forlates.

Rydding av gruppeområdet

Raier

Raiene skal legges i merkede hauger. Se kartet på forsiden eller kartet på servicetorget for å se hvor haugene er. Dette gjelder også de raiene dere har plassert i gjørma.

Hunved

Lang, hel hunved skal legges i en samlet haug ved raiene. All annen hunved skal i konteiner som blir plassert ved grusveien nærmest scenen. Dette gjelder også hunveden dere har plassert i gjørma.

Flis og spikk

Alt synlig flis og spiss skal plukkes opp.

Godkjenning av området og utsjekk

En speider legger igjen en takk og ingenting! Gruppeområdet skal være fritt for søppel, flis og raier. Gå mangard og rydd området før dere reiser. Når området er ryddet kan dere ringe teknisk på 944 52 930 for å få godkjent deres område, før dere sjekker ut hos servicetorget.