Foreldreside

Besøke leiren?

Det vil bli mulig å booke hotelt på leiren, dersom du har lyst til å besøke oss på Forsand. Mer informasjon om hotelt kommer.

Påmelding

I hovedsak er leiren for speidere som er født i 2011 eller tidligere. Det er opp til hver enkelt gruppe om de ønsker og har kapasitet til å ha med speidere født i 2012. Det er opp til hver enkelt gruppe.

Påmelding skjer til gruppa.

Pris

Pris for ordinær deltaker er 2 700 kr.
Hvis der er flere speidere som reiser fra samme familie er prisen fra og med andre familiemedlem 1 900 kr. Andre priser gjelder for ledere, lederbarn, maur og stab.


Bilde av en speider som setter opp telt.
Foto: Astrid-Amalie Heldal